Od 01.01.2017 wszystkie ogłoszenia o pracę  będą umieszczone tylko na http://bip.zdp.powiat-szamotuly.pl

Reklama jednostronna 2 zł. za 1 m2 na dzień
Reklama dwustronna 4 zł. za 1 m2 na dzień

 

Zajęcie jezdni

 
- do 20% szerokości 3,00 zł/m2 na dzień
- do 50% szerokości 5,00 zł/m2 za dzień
- powyżej 50% szerokości 8,00 zł/m2 za dzień

 

zajęcie chodnika

3,00 zł/m2 za dzień

 

zajęcie pobocza

2,00 zł/m2 za dzień


numer konta bankowego: Bank Spółdzielczy Duszniki O/Szamotuły
konto: 52 9072 0002 04440 0208 2370 0101